Ved en samtale vil det blive afklaret, om du kan flytte ind i Udsigten. Det er en forudsætning, at du:

  • har et misbrug
  • har reduceret evne til at bo i egen bolig
  • besidder basale sociale kompetencer og har lyst til at fungere socialt i et bofællesskab med andre
  • ønsker at indgå i et samarbejde med Bostøtten
  • er fysisk selvhjulpen (fx ikke bruger kørestol)
  • kan overholde reglerne for at bo i et alment boligbyggeri
  • er indstillet på at samarbejde omkring kommende bolig.

Når du bor i Udsigten, kræver vi desuden, at du:

  • overholder husreglerne i Udsigten
  • deltager i husmøder/fællesmøder
  • er villig til at modtage hjemmehjælp.

Det er ikke tilladt at bruge rusmidler på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at have besøg af børn under 18 år i bofællesskabet. Det er heller ikke tilladt at have dyr. Som beboer har du medindflydelse på husreglerne i Bofællesskabet.

Kontakt Bostøtten
Max, mobil 26 11 14 75 eller Ida, mobil 26 11 14 71