Bostøtten er Lindevangens udgående team. Vi er et tilbud til dig, der midlertidigt har brug for støtte i hverdagen til at bo i egen bolig – fx efter at være flyttet ud fra et herberg.

Bostøttens overordnede formål er at forebygge hjemløshed. Det er vores opgave i samarbejde med dig at få dit hverdagsliv i egen bolig til at fungere. Arbejdet foregår mest i dit hjem og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for støtte.

De forskellige former for støtte kan være efterforsorg på et par måneder eller støtte efter bostøttemetoderne CTI (9 mdr.), ICM (længerevarende støtte) eller M-ACT. Det er din kommunale sagsbehandler, der beslutter bostøttemetoden ud fra samtale med dig og din kontaktperson på fx herberget.

Der er ansat 5 medarbejdere i Bostøtten, som fungerer som et tværfagligt team. Vi hører til under herberget Lindevangen, hvor vi også har vores kontor.

Sådan kan du få hjælp.