Herberget Lindevangen

Herberget Lindevangen
Herberget er et midlertidigt botilbud for hjemløse med andre personlige og sociale problemer – dog ikke misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser. Herberget har 26 værelser i forskellig størrelser. Her bor både mænd og kvinder, enlig og par – med og uden børn.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte Herberget. Du kan enten ringe på tlf. 38 86 40 61 eller sende en mail på sikkermail@lindevangen.dk.

Der er i øjeblikket ingen ledige værelser.

Lindevangen har også en række særlige tilbud for unge mellem 18-30 år. Bostøtten er Lindevangens udgående team, som yder støtte i hverdagen til beboere, der flytter i egen bolig.

Herberget Lindevangen er en del af
Herbergerne på Frederiksberg

Andre tilbud
Der findes følgende andre tilbud til hjemløse:
Herberger i Københavnsområdet
Natvarmestuer
Væresteder
Gratis eller billig mad
Hus Forbi
Forening for hjemløse

Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og kan skabe positive forandringer i deres liv med en helhedsorienteret støtte samt et konstruktivt modspil.