Lindevangen er et hus med mange forskellige mennesker. Derfor er det nødvendigt med visse regler, som sikrer, at alle kan have det godt, mens de bor her.

Da det er et gammelt hus, kan man høre støj meget tydeligt gennem væggene. Vis derfor hensyn til dine naboer og til omgivelserne i øvrigt.

Hærværk, vold, trusler om vold, racistiske udsagn samt tyveri tolereres ikke på Lindevangen.

Alkohol og stoffer
Det er forbudt at indtage alkohol eller stoffer på Lindevangen. Det kan medføre øjeblikkelig udskrivning. Våben og noget, der kan bruges som våben, er også strengt forbudt.

Rygning er IKKE tilladt på eget værelse og kun på et afgrænset område udenfor.

Brandsikkerhed
Stearinlys, kaffemaskiner, elkedler og lignende er forbudt på værelserne på grund af brandrisiko.

Lyder brandalarmen skal alle beboere straks forlade deres værelser, mødes uden for Lindevangen og afvente personalets eller brandvæsenets melding.

Det er vigtigt, at brandalarmen bliver taget alvorligt hver gang.

Der er brandtæpper i køkkenet og anneks-køkkenet samt brandslukkere på hver etage, i annekset, køkkenet, caféen, ved tv-stuen i kælderen og i gangen ved motionsrummet.

Ved hoveddørene og trapperne er en brandalarm. Når brandalarmen bliver aktiveret, sendes der direkte besked til brandvæsenet.

Børnepasning
Hvis en forælder har behov for at få passet sit barn af en anden beboer, skal dette aftales med kontoret først. Vi skal vide, hvor forælderen er, hvornår vedkommende kommer tilbage, og hvem der er ansvarlig for barnet i det aftalte tidsrum.

Gaver
Det er ikke tilladt for personalet at modtage gaver fra beboerne.

Parkering
Du har mulighed for at parkere på Lindevangens parkeringspladser lørdag kl. 07 til mandag kl. 07.

Værelsestjek
Hver tirsdag formiddag går to medarbejderne en runde i huset og tjekker alle værelserne. Vi banker på, og hvis der ikke bliver åbnet, lukker vi op og ser ind i værelset. Formålet er dels at sikre, at du har det godt, dels at tjekke, at værelset er hygiejnisk forsvarligt.