Unge hjemløse

Herberget Lindevangens Akutboliger til unge er et § 110-tilbud, der har fungeret siden 2010. Vi har lige nu otte pladser til unge mellem 18 og 30 år. Boligerne er placeret i almennyttigt boligbyggeri i lokalmiljøet på Frederiksberg.

Akutboligerne er et alternativ til en herbergsplads, og opholdet er midlertidigt. I en akutbolig bor du i egen lejlighed og får tilknyttet en kontaktperson fra herberget Lindevangens Bostøtteteam.

Læs mere i publikationen Akutboliger til unge.

Målgruppe

Akutboliger til unge er rettet mod udsatte unge mellem 18 og 30 år, som udover at være boligløse også har andre udfordringer. Det kan fx være et misbrug eller psykiske problemer. Du må også gerne have en plettet straffeattest.

Du skal kunne bo i en almindelig opgang i et alment boligbyggeri. Under opholdet i en akutbolig skal du være aktivt boligsøgende. Du skal være motiveret for at samarbejde med den kontaktperson, der er tilknyttet akutboligen.

Samtale

Før du kan flytte ind i en akutbolig, skal du til have lavet en indstilling. Den kan laves i samarbejde med din sagsbehandler, UU-vejleder, misbrugsbehandler eller andre. Herefter kommer du eventuelt videre til en uddybende visitationssamtale, hvorefter du hurtigst muligt får besked, om du har fået en plads.

Under opholdet

Du flytter ind i en møbleret lejlighed, så du kan ikke selv medbringe møbler. Du står selv for at oprette en internetforbindelse.

Under opholdet i en akutbolig samarbejder du med din kontaktperson. Sammen laver I en plan for opholdet. Typisk samarbejder I om:

  • aktiv boligsøgning
  • praktiske ting i forbindelse med lejligheden
  • struktur på hverdagen
  • fastholdelse i skole/uddannelse
  • støttende samtaler om det, der fylder
  • afklaring af motivation for behandling af misbrug eller psykiske problemer
  • økonomi (herunder gæld).

Din kontaktperson følger dig ofte til møder på kommunen (fx Ungecentret eller UU-vejledning), til hospitalsaftaler, læge mv. Kontaktpersonen koordinerer også indsatsen med andre samarbejdspartnere omkring dig, hvis du har givet samtykke til dette.

Det er ikke tilladt at have andre boende i akutboligen. Det er heller ikke tilladt at have husdyr.

Betaling

Som beboer i en akutbolig til unge betaler du det samme som prisen for en plads på et herberg. I 2024 er det 100,77 kr. i døgnet.