Et par dage efter, du er flyttet ind på Lindevangen, får du tildelt en kontaktperson, som du samarbejder med om at nå dine mål for opholdet. Sammen udarbejder I en opholdsplan. Formålet med opholdsplanen er at afklare og koordinere, hvad der skal samarbejdes om under dit ophold.

Samarbejdet kan bestå af personlige, støttende samtaler samt hjælp til eksempelvis at:

  • søge og blive skrevet op til en bolig
  • etablere eller fastholde samkvem med børn
  • kontakte og samarbejde med fx hospital, egen læge, daginstitution, skole, Udlændingeservice eller andre.
  • få overblik over økonomi og lægge et budget.

Herberget har også en socialrådgiver, som kan vejlede og støtte i forhold til kommune, statsforvaltning m.m. Alle medarbejderne har tavshedspligt.

Du har mulighed for at skifte til en anden kontaktperson, hvis jeres samarbejde ikke fungerer.

Når du bliver indskrevet på herberget, får du oprettet en journal, som du selv har adgang til at læse. Hvis du har kommentarer til det, der står, bliver de også noteret i journalen.

Lindevangen vil i den første måned, du bor her, tilbyde dig at indkalde til et koordinerende møde med de samarbejdspartnere, der er involveret i din situation. Formålet med mødet er, at din sagsbehandleren kan udarbejde en social handleplan for dig – en såkaldt §141-handleplan.