Lindevangen

Herberget Lindevangen er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Herberget drives efter Lov som social service kap. 20 §110 og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Vi arbejder ud fra en løsningsorienteret tilgang. Vi tror på, at alle mennesker kan skabe positive forandringer i deres liv, hvis de får en helhedsorienteret støtte og et konstruktivt modspil.

På Lindevangen arbejder cirka 20 faste medarbejdere og ti vikarer.

Daglig leder er Annette Mainz.

Lindevangen er en del af Herbergerne på Frederiksberg, hvor Søren Romar er forstander.