Lindevangen driver Bofællesskabet Udsigten, hvor der er plads til fire beboere. Målgruppen er borgere, som ikke evner at bo i egen bolig, og som har brug for støtte i dagligdagen.

Bofælleskabet Udsigten er et tilbud efter Servicelovens §107 og §110, og det er Frederiksberg kommune som visiterer til og godkender pladserne til §107 pladserne og Lindevangen der visiterer til §110 pladserne.

Bofællesskabet ligger på 15. sal. i en stor lejlighed i bebyggelsen Søndermarken.

Beboerne har hver sit værelse og deler fællesområderne med de øvrige beboere. Beboere der flytter ind på en §110 plads tilbydes et fuldt møbleret værelse. Beboere der flytter ind på en §107 plads møblerer selv værelset. Der er wifi på alle værelserne.

Der er tilknyttet to medarbejdere fra Bostøtten til bofællesskabet. Personalet kommer på hverdage i dagtimerne og fungerer som kontaktpersoner for de enkelte beboere. Personalet er også med til en række fælles aktiviteter som husmøde samt frokost og morgenmad en gang om ugen.

Der lægges vægt på at fællesskabet fungerer, med fokus på konflikt løsning, oprydning, rengøring og fællesspisning mm.

Huslejen i 2023 er 96,71 kr. pr. dag inklusive varme og el.

Sådan får du plads.