Lindevangen arbejder ud fra en løsningsorienteret tilgang. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og kan skabe positive forandringer i deres liv med en helhedsorienteret støtte samt et konstruktivt modspil.

Metodisk arbejdes der med løsningsorienterede samtaler. Vi har et respektfuldt samarbejde med afsæt i beboernes egne ressourcer og mål. Vi lægger mere vægt på at tale konstruktivt om beboernes fremtidsmuligheder end om en eventuel problematisk forhistorie.

På herberget har alle beboere en fast kontaktperson, som samarbejder med den enkelte beboer om at nå de mål, de sammen opstiller for opholdet. Også i det udgående arbejde i Bostøtten arbejder vi med faste kontaktpersoner.