Bostøtten kan yde støtte til dig, der på vej ud i egen bolig eller bor i egen lejlighed.

Du har mulighed for at få bostøtte i op til et år efter, du har været indskrevet på herberget. Vi udfylder i samarbejde med dig et visitationsskema, hvor det beskrives, hvad du ønsker støtte til. Efter en samtale med en medarbejder fra Bostøtten laver I en samarbejdsaftale, som beskriver dine støttebehov og målet med indsatsen.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

  • kontakten til diverse instanser
  • praktiske gøremål i og uden for hjemmet
  • rådgivning om økonomiske spørgsmål.

Vi forsøger også at koordinere med de samarbejdspartnere, der er omkring dig. Det kan være i forhold til beskæftigelse/uddannelse, sundhedstilbud eller din kommunale sagsbehandler.