Herberget er tilknyttet Herbergerne på Frederiksberg (Den selvejende institution Lindevangen) sammen med herberget Lærkehøj. De to herberger har en fælles bestyrelse.

Læs mere om Herbergerne på Frederiksberg.

Lindevangens daglige leder:
Annette Mainz: 38 16 02 21, annette.mainz@lindevangen.dk

Herbergerne på Frederiksbergs forstander:
Søren Romar: 40 15 20 45, romar@lindevangen.dk