Bostøtten

Bostøtten er Lindevangens udgående team. Vi er et tilbud til dig, der midlertidigt har brug for støtte i hverdagen til at bo i egen bolig – fx efter at være flyttet ud fra et herberg.

Bostøttens overordnede formål er at forebygge hjemløshed. Det er vores opgave i samarbejde med dig at få dit hverdagsliv i egen bolig til at fungere. Arbejdet foregår mest i dit hjem og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for støtte.

Bostøtteteamet er også kontaktpersoner for beboere i Akutboliger for unge og i Bofælleskabet Udsigten.

Der er ansat 5 medarbejdere i Bostøtten, som fungerer som et tværfagligt team. Vi hører til under herberget Lindevangen, men har vores eget kontor på Peter Bangs Vej.

Sådan kan du få hjælp.