Det er Frederiksberg Kommune, der visiterer til Udsigten. Herberget Lærkehøj kan i samarbejde med Bostøtten skriftligt indstille en borger til en plads. Inden da inviteres borgeren til at besøge Udsigten for at møde de andre beboere og vurdere, om vedkommende vil kunne passe ind i bofællesskabet.

For at blive indstillet til en plads skal du:

  • Have ingen eller meget reduceret evne til at bo i egen bolig
  • Besidde basale sociale kompetencer og have lyst til at fungere socialt i et bofællesskab med andre
  • Ønske at indgå i et samarbejde med Bostøtten
  • Være fysisk selvhjulpen (fx ikke bruge kørestol)
  • Kunne overholde reglerne for at bo i et alment boligbyggeri.

Når du bor i Udsigten kræver vi desuden, at du:

  • Overholder husreglerne i Udsigten
  • Deltager i husmøder/fællesmøder
  • Deltager i fællesrengøring
  • Er villig til at modtage hjemmehjælp.

Husregler
Det er ikke tilladt at bruge ulovlige rusmidler på fællesarealerne.
Det er ikke tilladt at have husdyr i bofællesskabet.
Som beboer har du medindflydelse på husreglerne i Bofællesskabet. Du vil også blive hørt, når der skal visiteres nye beboere til bofælleskabet, men Bostøtte-medarbejderne træffer den endelige beslutning.