For at kunne komme i betragtning til en plads skal du

 • Have et misbrug
 • Have ingen eller meget reduceret evne til at bo i egen bolig
 • Besidde basale sociale kompetencer og have lyst til at fungere socialt i et bofællesskab med andre
 • Ønske at indgå i et samarbejde med Bostøtten
 • Være fysisk selvhjulpen (fx ikke bruge kørestol)
 • Kunne overholde reglerne for at bo i et alment boligbyggeri.
 • Være indstillet på at afklaring i forhold til kommende bolig

Når du bor i Udsigten kræver vi desuden, at du

 • Overholder husreglerne i Udsigten
 • Deltager i husmøder/fællesmøder
 • Deltager i fællesrengøring
 • Er villig til at modtage hjemmehjælp

Det er ikke tilladt at bruge ulovlige rusmidler på fællesarealerne.
Det er ikke tilladt at have husdyr i bofællesskabet.

Som beboer har du medindflydelse på husreglerne i Bofællesskabet. Du vil også blive hørt, når der skal visiteres nye beboere til bofælleskabet, men Bostøtte-medarbejderne træffer den endelige beslutning.

Kontakt Bostøtten
Fadi, mobil 28 11 05 67 eller Sanne, mobil 26 11 14 76