• Have et misbrug
  • Have ingen eller reduceret evne til at bo i egen bolig
  • Besidde basale sociale kompetencer og have lyst til at fungere socialt i et bofællesskab med andre
  • Ønske at indgå i et samarbejde med Bostøtten
  • Være fysisk selvhjulpen (fx ikke bruge kørestol)
  • Kunne overholde reglerne for at bo i et alment boligbyggeri.
  • Være indstillet på at afklaring i forhold til kommende bolig

Når du bor i Udsigten kræver vi desuden, at du

  • Overholder husreglerne i Udsigten
  • Deltager i husmøder/fællesmøder
  • Er villig til at modtage hjemmehjælp

Det er ikke tilladt at bruge rusmidler på fællesarealerne.
Det er ikke tilladt at have husdyr i bofællesskabet, det er heller ikke tilladt at have dyr på besøg.

Som beboer har du medindflydelse på husreglerne i Bofællesskabet. Du vil også blive hørt, når der skal visiteres nye beboere til bofælleskabet, men Bostøtte-medarbejderne træffer den endelige beslutning.

Kontakt Bostøtten
Fadi, mobil 28 11 05 67 eller Sanne, mobil 26 11 14 76