Lindevangen har cirka 20 medarbejdere og ca. 10 vikarer.

Ring til Lindevangen på telefon 38 86 40 61
Du kan sende sikker e-mail til denne adresse sikkermail@lindevangen.dk

Følgende medarbejdere på Herberget har sikker e-mail

Annette, daglig leder, 38 16 02 21, annette.mainz@lindevangen.dk
Amalie, pædagog, amalie@lindevangen.dk
Berit, bogholder, 38 16 02 25, berit@lindevangen.dk
Gert, socialrådgiver, gert@lindevangen.dk
Lars, pædagog, lars@lindevangen.dk
Lisbeth, pædagog, lisbeth@lindevangen.dk
Jette, administrativ medarbejder, jettew@lindevangen.dk
Rasmus, pædagog, rasmus@lindevangen.dk
Søren, forstander, 40 15 20 45, romar@lindevangen.dk
Tine, pædagog, tines@lindevangen.dk
Morten, ejendomsfunktionær, 21 22 43 15, mortenb@laerkehoej.dk

Følgende medarbejdere i Bostøtten har sikker e-mail

Ida, socialrådgiver i bostøtten, 26 11 14 71, ida@lindevangen.dk
Max, pædagog i bostøtten, 26 11 14 75, max@lindevangen.dk
Sanne, sosu-assistent i bostøtten, 26 11 14 76, sanne@lindevangen.dk
Yuna, pædagog i bostøtten, 22 45 17 17, yuna@lindevangen.dk

Øvrige medarbjdere

Charity, rengøring
Henrik, nattevagt, henrik@lindevangen.dk
Preben, nattevagt, preben@lindevangen.dk